تعرفه
استارتاپ پیامک یک سامانه پیامکی معمولی نیست! یک ابزار قدرتمند است برای آنکه مشتری را جذب کنید، از او نگهداری کنید، یک رابطه پایدار بسازید و خدمات بهتری ارائه دهید. وقت آن رسیده که نگاهی بزرگ‌تر به پیام کوتاه داشته باشیم.
شرح امکاناتپایهپنل استارتاپیپنل سازمانی
ارسال تکی و گروهی پیامدارد
دارد
دارد
ارسال به صورت نظیر به نظیردارد
دارد
دارد
ارسال از فایل متنی و EXCELدارد
دارد
دارد
ارسال از دفترچه تلفندارد
دارد
دارد
محاسبه هزینه پیام قبل از ارسالدارد
دارد
دارد
امکان دریافت گزارشات ارسالی و دریافتیدارد
دارد
دارد
حذف اتوماتیک شماره ها ومتد های تکراریدارد
دارد
دارد
زمانبندی ارسال پیامک در آینده ( ساعت و روز مشخص)دارد
دارد
دارد
پاسخ گوی خودکارندارد
دارد
دارد
تعریف دفترچه تلفن و ایجاد نامحدود شمارهدارد
دارد
دارد
ارسال پیامک و مدیریت سامانه از موبایل مدیردارد
دارد
دارد
مدیریت رویداد و ارسال پیامک تبریک ها ، سالگرد و اخطاریه هاندارد
دارد
دارد
ایجاد نظرسنجی و آمارگیری دقیقندارد
دارد
دارد
صندوق انتقادات و پیشنهاداتندارد
دارد
دارد
تعریف همکارندارد
دارد
دارد
وبسرویس و Api برای توسعه دهندگاندارد
دارد
دارد
افزونه های ارسال پیامکدارد
دارد
دارد
خدمات هوشمند ( هشدار دهنده و آگاه ساز)ندارد
دارد
دارد
ارسال پیامک کارت ویزیتندارد
دارد
دارد
ارسال پیامک به مدیران مشاغلندارد
دارد
دارد
ارسال پیامک منطقه ای و کد پستی به سراسر کشورندارد
دارد
دارد
ارسال پیامک از روی نقشه گوگلندارد
دارد
دارد
ارسال بر اساس رده سنی و جنسیتندارد
دارد
دارد
ارسال با دکل Bts ایرانسلندارد
دارد
دارد
شارژ آنلاین پنل با کارت های بانکیندارد
دارد
دارد
بازگشت اعتبار پیامهای بلک لیستندارد
دارد
دارد
ارسال پیامک به بلک لیست مخابراتندارد
دارد
دارد
خطوط اشتراکی
شماره عمومی 1000152 (جدید)دارد
دارد
دارد
شماره عمومی 5000189 (جدید)دارد
دارد
دارد
شماره عمومی 5000989 (جدید)دارد
دارد
دارد
* شماره عمومی 2000135دارد
دارد
دارد
* شماره عمومی 5000245دارد
دارد
دارد
* شماره عمومی 5000515دارد
دارد
دارد
* شماره عمومی 50002040دارد
دارد
دارد
* شماره عمومی 210002000دارد
دارد
دارد
شماره عمومی 2100000001000 (جدید)دارد
دارد
دارد
شماره عمومی 2600000001000 (جدید)دارد
دارد
دارد
* شماره عمومی 5000415دارد
دارد
دارد
شماره خدماتی از اپراتور 1000 ارسال به بلک لیستندارد
دارد
دارد
شماره خدماتی از اپراتور 50001 ارسال به بلک لیستندارد
دارد
دارد
ارسال پیام سیم کارتی به شماره های بلک لیستی (جدید)ندارد
دارد
دارد
خطوط اختصاصی
شماره اختصاصی هدیه رایگان اوپراتور 5000دارد
دارد
دارد
قیمت
قیمترایگان65.000 تومان110.000 تومان
زمان تمدیددائم العمرسالیانهسالیانه